Hoe verloopt de eigendomsoverdracht?

Op de dag van de overdracht gaan de koper en verkoper samen naar de notaris om de overdracht formeel plaats te laten vinden. De notaris is overigens de enige wettelijk persoon die een woning mag overdragen van de ene naar de andere eigenaar.

Indien de woning is verkocht onder de conditie kosten koper (k.k.) bepaalt de koper uiteindelijk bij welke notaris de overdracht plaatsvindt.

Is de woning verkocht onder de conditie vrij op naam (v.o.n.)? Dan bepaalt de verkoper de keuze van de notaris.

Uiteindelijk geldt dus: wie betaalt, bepaalt.

De notariële akte bestaat uit een leveringsakte en veelal een hypotheekakte.

Koopakte laten opmaken door notaris

Wil je er zeker van zijn dat alles goed op papier staat? Laat dan een koopovereenkomst opmaken door Nationale Notaris

© Winky 2020