Wat te doen als er iets defect gaat tussen het moment van verkoop en overdracht?

Het kan natuurlijk gebeuren dat er tussen het moment dat de koopovereenkomst is gesloten en het moment van overdracht bij de notaris iets kapot gaat in huis. In dat geval dient de verkoper dan te zorgen voor herstel. Is herstel niet mogelijk dan dient de verkoper er te zorgen voor "gelijkwaardige vervanging".

Is bijvoorbeeld de vaatwasser kapot gegaan dan kan de verkoper deze laten repareren. Blijkt reparatie niet mogelijk dan dient hij ervoor te zorgen dat de vaatwasser wordt vervangen door een (qua leeftijd en type) gelijkwaardig exemplaar, dit hoeft dus geen nieuwe te zijn.

Het is wel raadzaam om als verkoper contact op te nemen met de koper om dit te bespreken. Onderling kan dan bijvoorbeeld worden afgesproken om de vaatwasser te vervangen door een nieuwe waarbij een verdeling van de kosten wordt afgesproken. Leg deze afspraken goed, schriftelijk, vast.

Gerelateerde vragen:

Wat zijn verborgen gebreken?

Hoe moet een woning worden opgeleverd?

© Winky 2020