Moet ik altijd persoonlijk naar de notaris voor een overdracht?

Ja en nee. Voor een leveringsakte hoef je niet zelf bij de notaris aan te schuiven, voor een hypotheekakte wel. Je kunt je voor de eigendomsoverdracht (levering) namelijk bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander persoon. Die volmacht hoeft ook niet perse notarieel te zijn opgemaakt. De wet verlangt echter dat je bij een hypotheekakte wel zelf bij de notaris verschijnt. Ofwel om de notariële volmacht te regelen ofwel voor de hypotheekakte zelf.

© Winky 2020