Hoe maak ik een koopovereenkomst?

Ben je eruit met de koper? Dan moet er een koopovereenkomst opgemaakt worden om alles wat afgesproken is vast te leggen.

In de koopovereenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen te staan:

 • vermelding van verkoper en koper
 • omschrijving van het verkochte onroerend goed (woning)
 • de koopsom
 • wie de kosten van de overdracht en de overdrachtsbelasting betaalt
 • indien de verkoper deze betaalt noemt men dat “vrij op naam” en indien
  de koper deze voor zijn rekening neemt heet dat “kosten koper”
 • de datum van de overdracht en de betaling van de koopsom
 • of er een bankgarantie dient te worden gesteld dan wel een waarborgsom gestort bij de notaris
 • eventuele bijzondere verplichtingen voor de eigenaar/gebruiker
 • verschuldigde boete ingeval een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt
 • ontbindende voorwaarde in verband met de benodigde financiering

Goed om te weten:

Schriftelijkheidsvereiste

Als de koper van jouw woning een consument is, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste. De koop moet op papier in een koopovereenkomst worden vastgelegd en dit contract moet door koper en verkoper worden ondertekend. Pas dan is de koop geldig. Een mondelinge koop is dus niet geldig.

3 dagen bedenktijd

Nadat de koop is gesloten, heeft de particuliere koper 3 dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn begint te lopen om 00.00 uur van de dag nadat koper een exemplaar van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Minimaal 2 van de 3 dagen moeten niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is. De verkoper heeft geen bedenktijd.

Ontbindende voorwaarden

Een bekend voorbeeld is het voorbehoud van financiering. In de koopovereenkomst wordt per ontbindende voorwaarde een vervaldatum bepaald. De koper kan de koopovereenkomst ontbinden als de situatie genoemd in de ontbindende voorwaarde zich voordoet. Dat is bijvoorbeeld het geval als de koper een financieringsvoorbehoud heeft en kan bewijzen dat hij de hypotheek uiteindelijk niet rond krijgt.

Je kunt kiezen uit 3 opties

Optie 1: Koopakte op laten maken door notaris zonder bespreking

Wil je zeker weten dat je koopakte juist is? Laat dan een koopakte opmaken door Nationale Notaris. 

Voordelen:

 • een juridisch specialist stelt de koopovereenkomst in zijn geheel voor je op
 • duidelijkheid over je rechten en plichten

Werkwijze:

Nationale Notaris neemt per e-mail contact met je op om de benodigde gegevens bij je op te vragen. Je draagt zelf zorg voor de ondertekening van de koopovereenkomst door jou en door de koper. 

Optie 2: Koopakte op laten maken door notaris met bespreking

Nationale Notaris stelt de koopovereenkomst op. Zij nemen de koopovereenkomst samen met jou en de koper door op het kantoor van Nationale Notaris bij jou in de buurt.

Voordelen:

 • een juridisch specialist stelt de koopovereenkomst in zijn geheel voor je op
 • duidelijkheid over je rechten en plichten
 • inzicht in de afspraken uit de koopovereenkomst in begrijpelijke taal 

Werkwijze:

Nationale Notaris neemt per e-mail contact met je op om de benodigde gegevens bij je op te vragen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt op het kantoor van Nationale Notaris bij jou in de buurt. Nationale Notaris neemt gezamenlijk stap voor stap de koopovereenkomst met koper en verkoper door waarna beide partijen tot ondertekening overgaan.

Optie 3: Koopakte zelf maken

Wil je zelf een koopakte maken? Dan raden wij je aan om hiervoor de modelovereenkomst van Vereniging Eigen Huis te gebruiken. Hieronder kun je de modelovereenkomst gratis downloaden. 

Bestaande woning

Koopovereenkomst Bestaande Eengezinswoning Model 2018 (.docx)

Ontvangstbevestiging Bij Koopovereenkomst Model 2018 (.docx)

Toelichting Koopovereenkomst Bestaande Eengezinswoning Model 2018 (.pdf)

Appartement

Koopovereenkomst Appartementsrecht Model 2018 (.docx)

Ontvangstbevestiging Bij Koopovereenkomst Model 2018 (.docx)

Toelichting Koopovereenkomst Appartementsrecht Model 2018 (.pdf)

Overige documenten

Lijst Van Zaken (.docx)

Koopakte laten opmaken door notaris

Wil je er zeker van zijn dat alles goed op papier staat? Laat dan een koopovereenkomst opmaken door Nationale Notaris

© Winky 2020