Wat zijn de belangrijkste ontbindende voorwaarden? 

Heb je de woning verkocht en kan het koopcontract opgesteld worden? Vergeet dan de ontbindende voorwaarden niet, zodat jij of de koper nog onder de koop uit kunnen in bepaalde situaties. Maar wat zijn nou de belangrijkste ontbindende voorwaarden en hoe werkt het? 

Ontbindende voorwaarden zijn duidelijke voorwaarden waardoor een koper onder de koop uit kan. Deze voorwaarden zijn er om de koper te behoeden voor een financiële of bouwkundige strop. 

Wat zijn de belangrijkste ontbindende voorwaarden?

1. Voorbehoud van financiering

Soms weet de koper nog niet zeker of hij de financiering voor de woning rond krijgt. Dan kan er een voorbehoud van financiering afgesproken worden met de verkoper. De koper kan dan nog afzien van de koop als de hypotheek door de geldverstrekker wordt geweigerd binnen de termijn die in de ontbindende voorwaarde staat genoemd. Dit termijn is vaak 6-8 weken. In deze periode moet de koper de financiering voor de woning rond krijgen of kun hij de koopovereenkomst ontbinden als de geldlening wordt geweigerd.

2. Ontbinden bij gebreken

Wanneer er te veel mis is met de woning, of de kosten voor verbouwing of reparatie hoger uitkomen dan de koper kan betalen, dan kan hij het voorlopig koopcontract laten ontbinden. Hij moet wel heel duidelijk op papier zetten dat hij die mogelijkheid wil hebben, maar het is ook slim als eenvoudige zaken als de datum en de tijd van de bouwkundige keuring daarin worden vermeld. Alles om misverstanden te voorkomen. Houd er wel rekening mee dat de koper de uitkomst van de bouwkundige keuring, de gebreken en een inschatting van de herstelkosten kan inzetten bij de onderhandelingen.

3. Voorbehoud bouwkundige keuring

Met een bouwkundige keuring komt de koper meer te weten over de technische staat van de woning. De keuring geeft aan wat de kosten zijn van werkzaamheden die nodig zijn om de woning weer in goede staat te krijgen. In de koopovereenkomst geeft de koper meestal het maximale bedrag van deze werkzaamheden aan. Blijken deze kosten hoger te zijn, dan mag de koper de koopovereenkomst ontbinden.  

Voor het opnemen van een bouwkundig voorbehoud in de koopovereenkomst is een alternatief. De koper kan dan een bouwkundige keuring voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst uitvoeren. De uitkomst van de keuring kun je dan nog meenemen in de onderhandelingen. Het risico bestaat wel dat de verkoper het huis aan een andere koper verkoopt.

4. Verkoop eigen woning / no risk 

Wanneer de koper zijn eigen woning nog niet heeft verkocht kan het bij het kopen van de nieuwe woning interessant zijn om een ontbindende voorwaarde op te nemen waarin de koper bedingt dat de koopovereenkomst ontbinden kan worden indien de eigen woning op een bepaalde datum nog niet onvoorwaardelijk is verkocht. Onvoorwaardelijk betekent in dit geval dat alle ontbindende voorwaarden moeten zijn verstreken. Dit wordt de no risk-clausule genoemd. Door gebruik van deze clausule loopt de koper niet het risico met twee woningen te zitten.

5. Opleverdatum

Geen ontbindende voorwaarde, maar wel een belangrijk onderdeel van het bod is de opleverdatum: de dag waarop de nieuwe eigenaar de gekochte woning graag wil betrekken. Het komt geregeld voor dat partijen het niet eens kunnen worden over de opleverdatum waardoor de koop niet doorgaat. Daarom is het slim om de datum van levering op te nemen in het bod. De standaard koopovereenkomst geeft partijen de mogelijkheid om na het tekenen van de koopovereenkomst de datum van levering in onderling overleg te verplaatsen.

6. Ontbindende voorwaarden van de verkoper

Ontbindende voorwaarden zijn er dus vooral voor de koper. Maar ook de verkoper kan ontbindende voorwaarden opnemen in het koopcontract. Bijvoorbeeld als je een restschuld hebt en zeker wilt weten dat je deze gefinancierd krijgt bij de aankoop van je nieuwe huis. Lukt dat vervolgens niet, dan kan de verkoper ook nog zonder gedoe van de verkoop af. 

De no risk-clausule heeft ook een variant voor de verkoper. Ben je bijvoorbeeld van plan een nieuwe woning aan te kopen, maar heb je de financiering voor je nieuwe woning nog niet rond, dan kan in de koopovereenkomst worden opgenomen dat je het recht hebt de koopovereenkomst te ontbinden indien het je voor een bepaalde datum niet gelukt is de nieuwe woning onvoorwaardelijk aan te kopen. Op deze manier word je er als verkoper voor behoed dat je zonder woning komt te zitten.

Wat kan Winky voor mij betekenen

© Winky 2020